Bel ons op 0800 020 1684
Vind een Mediator

Franchisenemer worden?

De  franchiseformule van het Mediationhuis

Het Mediationhuis is een kleine en groeiende keten van mediationspecialisten. Het mediationhuis streeft naar landelijke dekking om grotere zakelijke partijen te kunnen bedienen. 

Visie

Conflicten tussen mensen worden duurzaam opgelost indien betrokkenen met elkaar praten en gezamenlijk tot een overeenkomst komen op basis van gelijkwaardigheid van partijen, vrijwilligheid (vrijheid) van de deelnemers en maximale transparantie en vertrouwelijkheid van het proces. Het Mediationhuis gelooft in de kracht van persoonlijke contacten.

Missie

Het Mediationhuis vindt het belangrijk dat mediation bereikbaar is voor zo veel mogelijk mensen. De mediators van Het Mediationhuis werken daarom allemaal behalve op uurbasis of pakketbasis, ook op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand: lager tarief dan op uurbasis). Het Mediationhuis richt zich op duurzame resultaten. De mediators van het Mediationhuis letten daarom primair op de duurzame uitkomst en pas daarna op de verhouding tussen het aantal geïnvesteerde uren en de financiële opbrengst van een traject.

Het Mediationhuis vertrouwt op de kracht van samenwerking. De mediators van het Mediationhuis gaan met elkaar om als samenwerkingspartners en vullen elkaar aan waar mogelijk en gewenst. Het gezamenlijke belang is binnen het Mediationhuis even belangrijk als het individuele belang van de mediator. Het Mediationhuis vindt kwaliteit in mediation belangrijk, omdat mediation over de belangen van de deelnemende partijen gaat.

De mediators van het Mediationhuis dienen daarom te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 • De mediators zijn ingeschreven als Registermediator MfN
 • ‍De mediators zijn geslaagd zijn voor het live of video assessment van INTOP
 • ‍De mediators staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand
 • De mediators claimen alleen werkterreinen waarvoor zij aantoonbare expertise bezitten

Kenmerken van de franchiseformule van het Mediationhuis

De franchiseformule van Mediationhuis wordt gekenmerkt door softfranchising.

 • Het Mediationhuis wil als eerste een betrouwbaar en bekend merk zijn
 • Het Mediationhuis wil een stimulerende, professionele werkgemeenschap van mediators vormen
 • Het Mediationhuis streeft naar voordelen voor de samenwerkende media tors op het gebied van marketing en acquisitie, en daarnaast naar voordelen met betrekking tot een reeks praktische zaken welke hieronder worden gespecificeerd
 • Het Mediationhuis biedt een franchisecontract voor drie kalenderjaren

Praktische voordelen van de franchiseformule van het Mediationhuis:

 • Alle mediators van het Mediationhuis bieden elkaar gratis en onbeperkt eerstelijns hulp
 • Het Mediationhuis onderhoudt een gezamenlijke website, welke zo actueel en volledig mogelijk wordt gehouden, mede door gezamenlijke inbreng
 • Het Mediationhuis heeft een centrale telefoonbeantwoording
 • Het Mediationhuis biedt aan deelnemende mediators een Juripax-faciliteit
 • Het Mediationhuis biedt gratis gebruik van het kantoor aan de Baangracht in Alkmaar en gebruik van elkaars kantoren in onderling overleg
 • Het Mediationhuis biedt ontzorging op het gebied van Pe-punten, waaronder intervisie
 • Marketing en acquisitie worden binnen het Mediationhuis centraal aangestuurd en centraal gestimuleerd
 • Het Mediationhuis biedt:
  - Volledige ontzorging op PE-punten voor bijscholing: 4 gratis PE-dagen per jaar (4 x 3 punten)
  - Onbeperkt ‘meelopen’ met ervaren collega’s
  - Coaching bij eigen zaken
  - Intervisie

Kosten van franchising bij het Mediationhuis:

 • Eenmalige entreebijdrage van € 1.000,- exclusief 21% BTW
 • Jaarbijdrage € 3.500,- exclusief 21% BTW

Contact

Heb je belangstelling voor het franchiseconcept van het Mediationhuis? Bel Greet van Gorsel, via 06 190 010 92 of op het centrale nummer van het Mediationhuis 0800 - 020 1684 of 072 - 512 1832.

Al onze mediators informeren je graag over hun ervaringen. Je kunt ons ook mailen: info@mediationhuis.nl

Meer informatie?