Bel ons op 0800 020 1684
Vind een Mediator
Ellen Copini
Ellen Copini

Meer over

Ellen Copini

:

Conflicten horen helaas bij het leven. Een conflict in stand houden, is niet zo moeilijk. Een conflict naar ieders tevredenheid oplossen, is wel lastig. Ellen Copini is u daarbij graag behulpzaam als mediator. 

Ellen is sinds 1993 werkzaam als advocaat in Alkmaar. Zij heeft eerst een aantal jaren gewerkt in de algemene praktijk en is zich daarna gaan specialiseren in letselzaken en arbeidsgeschillen.

Ellen heeft in de loop der jaren ervaren dat het recht niet op iedere zaak een passend antwoord heeft. Procedures duren lang, zijn kostbaar en de uitkomst ervan is altijd onzeker en soms onrechtvaardig. De relatie tussen procederende partijen is door de procedure vaak onherstelbaar beschadigd. Om die reden is Ellen de opleiding tot mediator gaan volgen in 2013.

Ellen heeft de afgelopen jaren ervaren dat het oplossen van geschillen door middel van mediation veel sneller verloopt dan via procedures. Soms is de zaak al in één gesprek opgelost. Dat geeft niet alleen haar veel voldoening, maar ze merkt dat ook de partijen opgelucht en tevreden weer de deur uitgaan. Ellen treedt op als mediator in letselzaken en in arbeidsgeschillen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft al jaren geleden een aanbeveling opgesteld, waarin is bepaald dat verzekeraars mediation moeten aanbieden aan slachtoffers in letselzaken als de zaak al langer dan 3 jaar loopt. De mediation moet worden aangeboden op kosten van de verzekeraar. Doorgaans bieden verzekeraars deze mediation niet actief aan, maar slachtoffers hebben er recht op en kunnen vragen om mediation. Zo’n verzoek moet worden ingewilligd door de verzekeraar.

Arbeidsconflicten gaan vaak gepaard met arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Daarin heeft Ellen veel ervaring, maar zij treedt ook op in arbeidszaken waarbij arbeidsongeschiktheid geen rol speelt, zoals bedrijfseconomische redenen of een geschil over het functioneren van een werknemer of van meerdere werknemers ten opzichte van elkaar.

Dat Ellen zowel op het gebied van letselzaken als ook op het gebied van arbeidsgeschillen over juridisch inhoudelijke kennis beschikt, wordt doorgaans als een pré ervaren door partijen.

Ellen is, naast mediator bij Mediationhuis Alkmaar, werkzaam als advocaat bij Boddaert Advocaten.

Vragen of informatie nodig?

Neem contact op met

Ellen Copini

072 5121832
072-574 44 09

Berichten geschreven door

Ellen Copini

:

Geen berichten gevonden.
Mediationhuis Alkmaar
Baangracht 2
1811 DC, Alkmaar
072 5121832