Bel ons op 0800 020 1684
Vind een Mediator
February 27, 2017

Wat is overheidsmediation?

Geschreven door

Wat is overheidsmediation?

Overheidsmediation omvat diverse conflicten die u met een overheidsinstantie kunt hebben; Kwesties of conflicten met de gemeente, regionale uitvoeringsdienst, waterschap, UWV, zorgverleners en soortgelijke instanties over het verlenen van vergunningen, verzorgen van uitkeringen, keuren van bouwplannen, vaststellen en uitvoeren van bestemmingsplannen, vergoeden van thuiszorg en pgb, het nemen verkeersbesluiten, problemen in de woonomgeving, enz. enz. Al deze aspecten vallen onder overheidsmediation. Maar wat is overheidsmediation nu precies? En hoe kan een mediator helpen bij een conflict met de overheid?

Het contact met de overheid moet beter, aldus de Nationale Ombudsman. Diverse ergernissen verstoren de relatie inwoner met de gemeente, het waterschap, UWV, e.d. Inwoners en bedrijven weten vaak niet waar ze aan toe zijn en er wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de ambtenaar. Ook wil men meer persoonlijk contact, omdat het er op lijkt dat het belang van inwoners en bedrijven door gebrekkige informatie uit het oog wordt verloren. Het zijn redenen waarom standpunten verharden, conflicten ontstaan, in aantal toenemen en leiden tot juridische procedures. Zie hier de botsing tussen het systeemdenken en de wereld waarin de inwoner leeft en het bedrijf functioneert.

Verantwoordelijkheden van de overheden lopen uiteen: ze regelen de afvalstroom, zorgen voor droge voeten, verlenen vergunningen, verzorgen uitkeringen, keuren bouwplannen goed, stellen bestemmingsplannen vast, vergoeden thuiszorg en pgb, nemen verkeersbesluiten, enz. enz. Vaak gaat dat zonder problemen. In de situatie echter dat dit anders wordt ervaren, heeft men de buik vol van de digitale overheids-correspondentie met zijn doorkiesnummers en dooddoeners als: “maar zo zijn de regels”. Mens en bedrijf ervaren een gebrek aan respect. Er wordt over hen beslist en niet mét hen. Logisch gevolg veelal is het indienen van een bezwaarschrift en/of het instellen van beroep. De overheid leidt imagoschade; procedures kosten partijen veel tijd, geld en energie.

Maar het kan ook anders: door mediation! Het juridische traject, veelal tijdrovend, hoeft niet te worden doorlopen. Daarmee is het ook goedkoper. Overheid, inwoner en bedrijf voelen zich rechtvaardig behandeld. Zij kunnen hun verhaal doen en worden serieus genomen. Respect hebben voor én de inwoner, het bedrijf én de overheid. Bijna 70% van de mediations leiden tot win-win situaties en herstel van het onderling vertrouwen als gevolg van besproken standpunten en belangen. In de vaststellingsovereenkomst leggen partijen vervolgens hun afspraken vast. Een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Niet nakoming daarvan maakt de weg naar de rechter alsnog mogelijk.

Het Mediationhuis biedt u een mediator die ervaring heeft in het openbaar bestuur, getraind is als mediator in overheidszaken en oog heeft voor zowel de publieke zaak als de belangen van inwoners en bedrijven.

Gerelateerde specialismen: