Bel ons op 0800 020 1684
Vind een Mediator

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die werkt.

Wat is Mediation?
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.Als u in conflict bent kunt u verschillende wegen bewandelen om eruit te komen. Een van de manieren is mediation.

Mediation of bemiddeling houdt in dat u zelf het conflict oplost met de ander, door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal er voor zorgen dat u op uw gemak gesteld wordt. De ervaring leert dat het vaak goed werkt. Een paar gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator scheelt u tijd én geld.

De mediator helpt de vastgelopen communicatie vlot te trekken en de kwestie in een breder perspectief te plaatsen. Waar nodig en gewenst kan de mediator informatie geven met betrekking tot specifieke inhoudelijke vragen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation veel sneller, veel goedkoper en flexibeler en kunnen er langs de weg van mediation ook oplossingen op maat worden gevonden. Bovendien leidt mediation minder snel tot verharding in de relatie met de andere partij.

Tijdens de mediation werkt en denkt u dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet.

Hulp van een erkende mediator kan daarin verandering brengen. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke  kwesties. Een groot voordeel daarvan is u, als partij in een conflict, de baas blijft over de oplossing van uw geschil. En dat de relatie met de ander niet onnodig wordt beschadigd.

Wilt u meer weten over uw situatie? Neem contact met ons op. Of download vrijblijvend onze brochure ‘Wat is mediation?’.

Voorwaarden voor mediation

Mediation heeft alleen resultaat als u de volgende kernpunten in acht neemt:

  • U komt vrijwillig. U kiest er bewust voor om te proberen er onderling uit te komen. U mag de mediation dus ook beëindigen als u er niet meer onderling kunt komen.
  • Zolang de mediationgesprekken gaande zijn, geldt dat u niet tegelijk mag procederen over dezelfde zaak. Eventuele lopende procedures en andere acties worden daarom voorlopig stilgezet, tenzij partijen samen anders overeenkomen.
  • Beide partijen spannen zich in om een positieve bijdrage aan de oplossing te leveren.
  • Als u namens een organisatie spreekt, hebt u voldoende mandaat om bindende afspraken te kunnen maken.
  • Alles wat u tijdens de mediation bespreekt blijft vertrouwelijk, tenzij u onderling anders afspreekt.
  • U bent pas gebonden aan afspraken als u die in een schriftelijke overeenkomst aan het einde van de mediation vastlegt.

Lees hier meer over de gedragsregels waar de mediator aan gebonden is en over het MfN regelement waar beschreven staat wat u mag verwachten.

Onze Mediators
Onze Specialismen

Maak gratis kennis met een mediator

Bij het Mediationhuis hebben mediators met verschillende expertise zich verenigd. Maak nu gratis kennis met een mediator.

Maak kennis

Gratis kennis en informatie

Op zoek naar nog meer handige informatie die u helpt uw situatie te regelen? We helpen u op weg met onze brochure.

Download Brochure

Direct Contact

0800 020 1684

maandag t/m vrijdag
van 08:30 - 21:00 uur

Bel mij terug