Bel ons op 0800 020 1684
Vind een Mediator
Dit specialisme omvat onder andere:

Plaatsing van leerling, Ruzie in het team, Medezeggenschap, Ouderconflict, Peer-mediation, Grensoverschrijdend gedrag, Pesten, Cyber-pesten, Ongewenste omgangsvormen.

Meer informatie:

In het onderwijs staat samenwerking centraal en is onderling vertrouwen onmisbaar. Juist daar is mediation een waardevol instrument om spanningen en conflicten bespreekbaar te maken, of het nou gaat om samenwerking, teamconflicten of problemen met ouders. Niet altijd zal mediation in traditionele zin de geëigende oplossing zijn. Er zijn meer methoden om uit de impasse te komen, zoals (team)coaching en training.

Het kan interessant zijn medewerkers in en rond de school vaardigheden op te laten doen in conflictbemiddeling. Denk aan de intern begeleider, de oudercontactfunctionaris of de contactpersoon voor vertrouwelijke zaken. Op uw verzoek verzorgen wij trainingen in mediationvaardigheden.

Ook voor peermediation bent u hier aan het goede adres. Peermediation is de Amerikaanse term voor het optreden van leerlingen als conflictbemiddelaars in conflicten tussen andere leerlingen. U kunt de leerlingen hiervoor door het Mediationhuis laten opleiden. Dat kan in alle vormen van onderwijs: van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het Mediationhuis biedt u trainers/mediators die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van scholen. 

Blog berichten gerelateerd aan

Onderwijs